Bereken de woordvolgorde: Wiskunde in de taalwetenschap

Een boodschap kun je op verschillende manieren overbrengen. Je kunt bijvoorbeeld de woordvolgorde van een zin veranderen zónder dat de betekenis echt verandert. Maar hoe kies je eigenlijk (onbewust) de volgorde die uiteindelijk uit je mond of op papier komt? Taalwetenschappers gebruiken wiskundige functies om dit te onderzoeken.


Reference: Daphne Theijssen (2010). Bereken de woordvolgorde: Wiskunde in de taalwetenschap. Kennislink.
Paper (pdf; 178kB) ; BibTeX


back to publications